Besök kommunens arkiv

Du kan besöka kommunens arkiv. Arkivet tar också emot grupper för studiebesök.

Besök arkivet

Om du vill besöka arkivet ska du boka tid. Vi tar också emot grupper för studiebesök. Det finns också ett par forskarplatser i arkivet.

Du bokar tid genom att kontakta Anna Lindqvist, arkivarie på telefon 0582-68 51 15 eller anna.lindqvist@hallsberg.se

Hallsbergs kommunarkiv finns på Västra Storgatan 15 i Hallsberg.

Det finns i kommunens arkiv

I kommunens arkiv förvaras dokument från 1862 till i dag. Du kan bland annat hitta

  • protokoll från nämnder och styrelser
  • räkenskaper och kassaböcker
  • skrivelser
  • kartor
  • ritningar
  • brev
  • examenskataloger
  • fotografier
  • betyg
  • klasslistor

I arkivet finns material samlat från orterna som nu ingår i Hallsbergs kommun. Arkivet innehåller minnen av det förflutna men fungerar samtidigt som en modern informationscentral. I kommunens arkiv dokumenteras både människor och företeelser. Du hittar dokument som berättar om hur livet har gestaltat sig i den egna kommunen sedan 1800-talet andra hälft.

Arkivverksamheten grundar sig på arkivlagen vilken i sin tur bygger på bland annat tryckfrihetsförordningen. Enligt arkivlagen utgör arkiven vårt gemensamma kulturarv och ska hållas ordnande och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipning och förvaltning samt forskningens behov

Lista över arkivbildare i arkivet.