Besök kommunens arkiv

Du kan besöka kommunens arkiv. Arkivet tar också emot grupper för studiebesök.

Besök arkivet

Om du vill besöka arkivet eller ta del av handlingar som finns där ska du kontakta Sydnärkes arkivenhet. Arkivet tar också emot grupper för studiebesök.

Hallsbergs kommunarkiv finns på Västra Storgatan 15 i Hallsberg.

Det finns i kommunens arkiv

Kommunarkivet har handlingar från 1862 till i dag. Du kan bland annat hitta

 • protokoll från nämnder och styrelser
 • räkenskaper och kassaböcker
 • skrivelser
 • kartor
 • ritningar
 • brev
 • examenskataloger
 • fotografier
 • betyg
 • klasslistor

I arkivet finns material samlat från orterna som nu ingår i Hallsbergs kommun. Arkivet innehåller minnen av det förflutna men fungerar samtidigt som en modern informationscentral.

I kommunens arkiv dokumenteras både människor och företeelser. Du hittar dokument som berättar om hur livet har gestaltat sig i den egna kommunen sedan 1800-talet andra hälft.

Arkivverksamheten grundar sig på arkivlagen vilken i sin tur bygger på bland annat tryckfrihetsförordningen. Enligt arkivlagen utgör arkiven vårt gemensamma kulturarv. De ska hållas ordnande och vårdas så att de tillgodoser

 • rätten att ta del av allmänna handlingar
 • behovet av information för rättsskipning och förvaltning
 • forskningens behov

Lista över arkivbildare i arkivet.

Kontakta Sydnärkes arkivenhet

E-post: arkiv@lekeberg.se
Telefon: 0585-489 70

Sydnärkes arkivenhet är ett samarbete mellan kommuner och kommunalförbund i Sydnärke. Personalen arbetar i Lekebergs kommun.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.