Begär ut en allmän handling

Beställ en kopia av en allmän handling, till exempel ett protokoll eller ett beslut. Se kostnader för olika typer av kopior.

Du kan begära att få en kopia av en allmän handling med webbformuläret på den här sidan.

Om allmänna handlingar

Du kan hämta handlingen i kommunhusets kontaktcenter på Västra Storgatan 14 i Hallsberg eller få den skickad med posten.

Kommunhusets öppettider

Kommunen tar ut en avgift för kopior av allmänna handlingar. Vad det kostar beror på vilken typ av kopia du vill ha och hur många kopior det är. Om vi ska skicka handlingen med posten kan du behöva betala för portot. Det gäller om brevet väger mer än 20 gram.

Exempel på kostnader för utskrifter, kopior och digitala kopior

Utskrifter och kopior på papper samt inskannade kopior
1 - 9 sidor: 0 kronor.
10 sidor: 50 kronor.
Ytterligare sidor: 2 kronor per sida.

Exempel:
Utskrift av 20 sidor: 70 kronor.
Utskrift av 100 sidor: 230 kronor.

Digitala kopior (handlingar som finns lagrade digitalt och lämnas ut digitalt)
Du betalar för handläggarens arbetstid. Upp till 15 minuter kostar inget. Efter 15 minuter betalar du 125 kronor för varje påbörjad kvart.

Exempel:
Handläggningstid 14 minuter: 0 kronor.
Handläggningstid 20 minuter: 125 kronor.
Handläggningstid 40 minuter: 250 kronor.

Avskrift eller bestyrkt avgift
Du betalar för handläggarens arbetstid. Varje påbörjad kvart kostar 125 kronor.

Exempel:
Handläggningstid 10 minuter: 125 kronor.
Handläggningstid 20 minuter: 250 kronor.

Bestyrkt kopia
2 kronor per sida. Lägst 50 kronor.

Exempel:
10 sidor: 50 kronor.
30 sidor: 60 kronor.

Kopia av videobandsupptagning
600 kronor per band.

Kopia av ljudbandsupptagning
120 kronor per band.

Beställ utlämnande av allmän handling

Du är inte skyldig att lämna ditt namn eller dina kontaktuppgifter. Men för att vi ska kunna kontakta dig behöver vi ditt telefonnummer eller e-postadress. Vi kan till exempel behöva kontakta dig för att

  • ställa frågor för att kunna ta fram rätt handling
  • berätta att handlingen finns att hämta.

Om vi ska skicka handlingen med posten behöver vi också din postadress.

Tänk på att du kan behöva betala en avgift för din beställning.

Fälten som är markerade med svart stjärna (*) måste fyllas i.
Beskriv handlingen du vill ha så tydligt som möjligt: Vilket år den är ifrån? Vilken typ av handling är det? Vilken nämnd eller förvaltning har upprättat den?
Vill du hämta handlingen i kommunhuset i Hallsberg eller få den skickad med posten? * (obligatorisk)
Vill du hämta handlingen i kommunhuset i Hallsberg eller få den skickad med posten?


Kontakta Sydnärkes arkivenhet

E-post: arkiv@lekeberg.se
Telefon: 0585-489 70

Rebecca Gustafsson, arkivhandläggare
Telefon: 0585-489 81
E-post: rebecca.gustafsson@lekeberg.se

Andreas Ek, arkivarie
Telefon: 0585-487 18
E-post: andreas.ek@lekeberg.se

Willy Ahlstrand, arkivarie
Telefon: 0585-487 53
E-post: willy.ahlstrand@lekeberg.se

Sydnärkes arkivenhet är ett samarbete mellan kommuner och kommunalförbund i Sydnärke. Personalen arbetar i Lekebergs kommun.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.