Begär ut en allmän handling

Beställ en kopia av en allmän handling, till exempel ett protokoll eller ett beslut. Se kostnader för olika typer av kopior.

Du kan begära att få en kopia av en allmän handling i webbformuläret som finns på den här sidan.

Handlingen kan levereras på olika sätt, du kan

  • hämta handlingen i kommunhusets kontaktcenter på Västra Storgatan 14 i Hallsberg
  • få den skickad med posten
  • få den skickad med e-post.

Du behöver inte betala något för en handling som finns digitalt och ska skickas till dig med e-post.

Kommunen har ingen skyldighet att lämna ut handlingar digitalt. Därför kan kommunen göra bedömningen att en handling ska lämnas ut på papper.

Det kan till exempel gälla om

  • kommunen bedömer att innehållet i handlingen inte gör den lämplig att skicka digitalt
  • handlingen är för stor för att skicka digitalt.

Om vi ska skicka handlingen med posten kan du behöva betala för portot. Det gäller om brevet väger mer än 50 gram.

Kommunen tar ut en avgift för vissa kopior av allmänna handlingar. Vad det kostar beror på vilken typ av kopia du vill ha och hur många kopior det är.

Exempel på kostnader för utskrifter, kopior och digitala kopior

Utskrifter och kopior på papper samt inskannade kopior
1 - 9 sidor: 0 kronor.
10 sidor: 50 kronor.
Ytterligare sidor: 2 kronor per sida.

Exempel på kostnader:
Utskrift av 20 sidor: 70 kronor.
Utskrift av 100 sidor: 230 kronor.

Framställning av digitala kopior
Du betalar för tiden det tar att framställa handlingen. Upp till 15 minuter kostar inget. Efter 15 minuter betalar du 125 kronor för varje påbörjad kvart.

Exempel på kostnader:
14 minuter: 0 kronor.
20 minuter: 125 kronor.
40 minuter: 250 kronor.

Avskrift eller bestyrkt avskrift
Du betalar för tiden det tar att framställa handlingen. Varje påbörjad kvart kostar 125 kronor.

Exempel på kostnader:
10 minuter: 125 kronor.
20 minuter: 250 kronor.

Bestyrkt kopia
2 kronor per sida. Lägst 50 kronor.

Exempel på kostnader:
10 sidor: 50 kronor.
30 sidor: 60 kronor.

Kopia av videobandsupptagning
600 kronor per band.

Kopia av ljudbandsupptagning
120 kronor per band.

Beställ utlämnande av allmän handling

Du är inte skyldig att lämna ditt namn eller dina kontaktuppgifter. Men för att vi ska kunna kontakta dig behöver vi ditt telefonnummer eller e-postadress. Vi kan till exempel behöva kontakta dig för att

  • ställa frågor för att kunna ta fram rätt handling
  • berätta att handlingen finns att hämta.

Om vi ska skicka handlingen med posten behöver vi också din postadress.

Tänk på att du kan behöva betala en avgift för din beställning.

Fälten som är markerade med svart stjärna (*) måste fyllas i.
Beskriv handlingen du vill ha så tydligt som möjligt: Vilket år den är ifrån? Vilken typ av handling är det? Vilken nämnd eller förvaltning har upprättat den?
Vill du hämta handlingen i kommunhuset i Hallsberg eller få den skickad med posten? * (obligatorisk)
Vill du hämta handlingen i kommunhuset i Hallsberg eller få den skickad med posten?


Kontakta Sydnärkes arkivenhet

E-post: arkiv@lekeberg.se
Telefon: 0585-489 70

Sydnärkes arkivenhet är ett samarbete mellan kommuner och kommunalförbund i Sydnärke. Personalen arbetar i Lekebergs kommun.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.