Förändringar i kulturskolans verksamhet med anledning av covid-19

Med anledning av den situation som vi befinner oss i på grund av covid-19 gör vi på Hallsbergs kulturskola åtgärder för att minska smittspridningen.

Kulturskolans åtgärder

Regeringen meddelade den 21 januari att kulturaktiviteter för barn och unga födda 2005 eller senare ska kunna hållas, om de allmänna råden kan följas. Dessa lättnader gäller från den 25 januari.

  • För att hinna ställa om och anpassa vår verksamhet har vi valt att starta upp terminen som planerat, med distansundervisning för alla elever och grupper enligt det brev som skickades ut den 20 januari. De kommande veckorna kommer vi succesivt arbeta för att återgå till närundervisning för enskilda elever inom denna åldersgrupp. Gruppundervisning och undervisning för gymnasieelever kommer att fortsätta vara på distans.
  • Sänkt terminsavgift. Eftersom vi inte vet hur vårterminen kommer att se ut med uppspelningar, konserter och föreställningar så har vi valt att sänka vårens terminsavgift till hälften.

Vi är tacksamma för er förståelse för de förändringar vi behöver göra med relativt kort varsel.

Sjuka barn ska vara hemma

För att förebygga smittspridning ska du som vårdnadshavare vara uppmärksam på symtom på covid-19 hos ditt barn.

Om en elev uppvisar symtom på kulturskolan, kontaktar vi vårdnadshavaren. Eleven får ej delta i lektionen och skickas hem så fort som möjligt.

Rutin när du lämnar och hämtar barn

När du ska lämna eller hämta ditt barn på kulturskolan, ska du vänta utanför kulturskolans lokaler. Detta gäller både om du själv är frisk och om du är sjuk.

Kontakta Kulturskolan

Besöksadress: Ungdomshuset Kuben, Södra Allén 26 i Hallsberg
E-post: kulturskolan@edu.hallsberg.se

Kontaktuppgifter till skolans personal

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.