Förändringar i kulturskolans verksamhet med anledning av covid-19

Med anledning av den situation som vi befinner oss i på grund av covid-19 gör vi på Hallsbergs kulturskola åtgärder för att minska smittspridningen.

Kulturskolans åtgärder

  • Enskild undervisning för barn och unga födda 2002 och senare bedrivs nu i första hand som närundervisning. Undervisning utövas för mindre grupper och där lokalerna är tillräckligt stora.
  • Sänkt terminsavgift. Eftersom vi inte vet hur vårterminen kommer att se ut med uppspelningar, konserter och föreställningar så har vi valt att sänka vårens terminsavgift till hälften.

Vi är tacksamma för er förståelse för de förändringar vi behöver göra med relativt kort varsel.

Sjuka barn ska vara hemma

För att förebygga smittspridning ska du som vårdnadshavare vara uppmärksam på symtom på covid-19 hos ditt barn.

Om en elev uppvisar symtom på kulturskolan, kontaktar vi vårdnadshavaren. Eleven får ej delta i lektionen och skickas hem så fort som möjligt.

Rutin när du lämnar och hämtar barn

När du ska lämna eller hämta ditt barn på kulturskolan, ska du vänta utanför kulturskolans lokaler. Detta gäller både om du själv är frisk och om du är sjuk.

Höstterminen 2021

I samband med höstterminstarten kommer kulturskolan att uppdatera informationen kring vad som gäller med anledning av pandemin.

Kontakta Kulturskolan

Besöksadress: Ungdomshuset Kuben, Södra Allén 26 i Hallsberg
E-post: kulturskolan@edu.hallsberg.se

Kontaktuppgifter till skolans personal

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.