Förändringar i kulturskolans verksamhet med anledning av coronaviruset covid-19

Med anledning av den situation som vi befinner oss i på grund av coronaviruset covid-19 har vi på Hallsbergs kulturskola gjort åtgärder för att minska smittspridningen.

  • För att få ett bra avslut på terminen så har vi tittat på olika lösningar för att kunna återta en del av Kulturskolans ensemble och gruppundervisning från och med den 4 maj.
  • Vissa körer, teatergrupper och bildgrupper kommer att bedriva sin undervisning utomhus de sista veckorna, medan andra fortsätter med distansundervisning. Respektive lärare kommer att höra av sig till de elever som berörs.
  • Viss ensembleverksamhet kommer att återupptas för ensembler som inte är större än att vi har gott om plats och kan hålla avstånd i våra lokaler. Respektive lärare kommer att höra av sig till de elever som berörs.
  • Inga konserter och föreställningar kommer att genomföras under denna period. Enskilda avslutningskonserter kommer att filmas och visas på olika sätt med hjälp av våra digitala plattformar. Så håll utkik!
  • Vår enskilda sång- och instrumentalundervisning kommer att fortsätta som vanligt. Där det är möjligt har vi fortsatt distansundervisning.

Tillsammans fortsätter vi att hålla i och hålla ut! Tack för att ni hjälper till och visar förståelse för de förändringar vi behöver göra på grund av covid-19.

Kontakta Kulturskolan

Besöksadress: Ungdomshuset Kuben, Södra Allén 26 i Hallsberg
E-post: kulturskolan@edu.hallsberg.se

Kontaktuppgifter till skolans personal

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.