Anmälan till kulturskolan

Fälten som är markerade med röd stjärna måste fyllas i.
Skola eller kategori * (obligatorisk)
Skola eller kategori


Önskad ämneskurs
Önskad ämneskurs
Önskad gruppkurs
Önskad gruppkurs

Jag godkänner att bilder där mitt barn förekommer, från konserter och liknande, får läggas ut på kulturskolans hemsida eller användas i informationsmaterial * (obligatorisk)
Jag godkänner att bilder där mitt barn förekommer, från konserter och liknande, får läggas ut på kulturskolans hemsida eller användas i informationsmaterial


För att kunna hantera ditt ärende kommer den ansvariga nämnden behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Så behandlar vi dina personuppgifter.

Kontakta Kulturskolan

Besöksadress: Ungdomshuset Kuben, Södra Allén 26 i Hallsberg

E-post: kulturskolan@edu.hallsberg.se

Kontaktuppgifter till skolans personal