Utvärdering Hallsbergsmässan

Tack till alla utställare som deltog på Hallsbergsmässan den 17 - 18 maj 2024!

Berätta för oss hur du upplevde mässan. Vad var bra och vad kan bli bättre? Ska vi fortsätta utveckla mässan? Vi behöver ditt svar senast den 19 augusti.

Fälten som är markerade med svart stjärna (*) måste fyllas i.

Vi behöver ditt svar senast den 19 augusti.
Deltog du på mässan som företag eller förening? * (obligatorisk)
Deltog du på mässan som företag eller förening?


Vilket var ditt helhetsintryck av Hallsbergsmässan 2024? * (obligatorisk)
Svara på en skala 1-5, där 1=dåligt och 5=utmärkt.
Vilket var ditt helhetsintryck av Hallsbergsmässan 2024?

Ge oss synpunkter på hur du upplevde mässan.

Beskriv med egna ord, ge gärna exempel.

Beskriv med egna ord, ge gärna exempel.

Beskriv med egna ord.
Vi ser över mässformatet och frågan är om du tycker att vi ska fortsätta utveckla mässan? * (obligatorisk)
Vi ser över mässformatet och frågan är om du tycker att vi ska fortsätta utveckla mässan?Beskriv med egna ord.

Beskriv med egna ord.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.