Tidningen Evenemangsnytt

Evenemangsnytt är kommunens evenemangstidning och delas ut till alla hushåll.