Biblioteket i Hallsberg flyttar

Hallsbergs bibliotek stänger för flytt och renovering den 16 mars.

Centrumhuset i Hallsberg kommer att helrenoveras. Under tiden kommer de verksamheter som idag finns i huset att behöva flytta ut under en period.

Biblioteket stänger den 16 mars och öppnar på Västra Storgatan 9 i mitten av maj

Biblioteket stänger för flytt till tillfälliga lokaler den 16 mars och håller stängt under cirka två månader. Vi öppnar sedan i Swedbanks före detta lokaler på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Planerad öppning är i mitten av maj.

Inga böcker kan lånas eller återlämnas i Hallsberg under tiden biblioteket håller stängt

Under tiden biblioteket är helt stängt kommer det inte att gå att låna eller lämna tillbaka böcker i Hallsberg. De böcker som redan är utlånade kommer att få lånetiden förlängd över hela perioden.

Biblioteken i Pålsboda och Hjortkvarn kommer att vara öppna.

Ändrade låneregler från den 19 februari

För att vi ska kunna förbereda flytten så bra som möjligt, ändras lånereglerna något från den 19 februari.

Då kan du inte längre göra nya reservationer eller få böcker du köar på. Om du redan har reserverat en bok så behåller du din plats i kön tills biblioteket öppnar igen.

Från måndagen den 19 februari får du även längre lånetid på det du lånar, och du får behålla dina lån tills biblioteket öppnar på nytt i de tillfälliga lokalerna i maj.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.