Anordna ett evenemang

Se vad du kan behöva tänka på när du ska ordna ett evenemang. Sök tillstånd, marknadsför och boka lokaler med mera.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.