Lucka 15: Hallsberg nästa!

Som den tågknutpunkt Hallsberg är så finns det givetvis en modelljärnväg i Bergööska huset i Hallsberg. Här har Hallsbergs Modelljärnvägsföreningen byggt på en stor modell över Hallsbergs bangård och omkringliggande miljöer sedan 2011. Det är en imponerande modell med massor av tåg, spår, detaljer och snillrika tekniska lösningar. Passar alla åldrar och även den som inte är tågintresserad.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.