Artikeln publicerades 18 november 2022

Förändringar på Alléhallen på grund av energisituationen

Utomhusbassängen stängs och bastun slås på först 14.00 på vardagar.

Energisituationen är kraftigt ansträngd och vi alla måste hjälpas åt för att minska vår energianvändning. Hallsbergs kommun gör flera åtgärder. Ditt bidrag är också viktigt, varje liten förändring räknas. Tillsammans kan vi bidra till att alla får lägre elpriser och att vi minskar risken för elbrist.

Detta gäller för Alléhallen:

  • Utomhusbassängen vid Allébadet är en stor energislukare och kommer stängas av.
  • Bastun i Alléhallen kommer att vara avstängd fram till klockan 14.00 på vardagar, den är sedan i gång till stängning. På helgerna kommer den att vara i gång som vanligt: från 10.00 – 15.30.

Se vilka andra energisparande åtgärder kommunen gör