Kontaktuppgifter - SAF

Ingress

Brödtext

Blomsterängen

Kontakta enhetschef

Malin Carlos

Telefon: 0582-68 54 95

E-post: malin.carlos@hallsberg.se

Kontakt för avdelning A 1-2

Demensenheten

Telefon: 0582–68 57 16

Besöksadress: Långängsvägen 9 A och 9 B

Eva Andersson, biträdande enhetschef inriktning demens

Telefon: 0582-68 57 15

E-post: eva.andersson@hallsberg.se

Kontakt för avdelning A 3-4

Demensenheten

Telefon: 0582-68 57 21

Besöksadress: Långängsvägen 9 A och 9 B

Angelica Pettersson, biträdande enhetschef inriktning demens

Telefon: 0582-68 52 69

E-post: angelica.pettersson@hallsberg.se

Kontakt för avdelning A 5-6

Somatiska enheten

Telefon: 0582-68 57 22

Besöksadress: Långängsvägen 9 A och 9 B

Nicole Rydin, biträdande enhetschef somatisk inriktning

Telefon: 0582-68 50 16

E-post: nicole.rydin@hallsberg.se

Kontakt för avdelning A 7-8

Somatiska enheten

Telefon: 0582-68 57 23

Besöksadress: Långängsvägen 9 A och 9 B

Nicole Rydin, biträdande enhetschef somatisk inriktning

Telefon: 0582-68 50 16

E-post: nicole.rydin@hallsberg.se

Kontakt för avdelning B 1-2

Demensenheten

Telefon: 0582-68 57 11

Besöksadress: Långängsvägen 9 A och 9 B

Pernilla Wikander-Eklund, biträdande enhetschef somatisk inriktning

Telefon: 0582-68 52 92

E-post: pernilla.vikander.eklund@hallsberg.se

Kontakt för avdelning B 3

Demensenheten

Telefon: 0582-68 57 12

Besöksadress: Långängsvägen 9 A och 9 B

Nicole Rydin, biträdande enhetschef somatisk inriktning

Telefon: 0582-68 50 16

E-post: nicole.rydin@hallsberg.se

Kontakta korttidsenheten

Besöks- och postadress: Långängsvägen 9 B 694 36 Hallsberg

Telefon: 0582-68 57 20

Anneli Kyngäs, enhetschef

Telefon: 0582-68 50 94

E-post: anneli.kyngas@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.