Artikeln publicerades 21 februari 2022

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Snöröjning

Vi är ute med alla resurser vi har att tillgå på grund av snöfallet.
Vi prioriterar huvudgator/matargator och gång och cykelvägar främst.
Därefter tar vi villaområden.
Det kommer att snöa fram till kvällen, vilket innebär att vi kommer att få snöröja imorgon också.