Artikeln publicerades 8 februari 2019

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kl. 08.00 Halkbekämpning pågår

Under natten har inslag av regn förekommit på redan frusna gator vilket medfört ishalka. Halkbekämpning utförs under hela dagen då det förväntas vara mer nederbörd under helgen och på plussidan på termometern.