Artikeln publicerades 7 december 2018

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kl. 08.00 Blötsnö och mildväder

Under natten har ett par centimeter blötsnö fallit och just nu genomförs punktinsattser för att bekämpa snömodden på vägbanorna.

Röjning pågår även på gång- och cykelvägar samt skottning och halkbekämpning av trappor.