Artikeln publicerades 4 juli 2024

Uppdatering om arbetet vid Tisarstrand vecka 27 - 29

Pågående i produktion av nytt VA-nät under vecka 27–29.

Moment som utförs för tillfället

  • Lite vattenprover pågår fortsatt på vissa delar, men beräknas vara klara under första halvan av juli. Därmed går projektet i mål!

Vad händer sedan?

Samtliga fastighetsägare får information utskickad via brev av kommunens VA-enhet.

I detta brev framgår följande:

  1. Ritning över förbindelsepunkt.
  2. Beräknad anläggningsavgift.
  3. Servisanmälan, svarskuvert.
  4. ABVA och VA-taxan 2024.

Allmänna bestämmelser (ABVA) för vatten och avlopp i Hallsbergs kommun.

Fastighetsägaren är skyldig att ta del av ABVA.

Därefter skickas fakturan till dig som fastighetsägare, som ska betalas innan inkoppling på VA-nätet kan ske.

Följ instruktionerna och skicka servisanmälan åter till kommunen.

Ansvarig på Hallsbergs kommun för detta är:

Suzana Madzo, VA-ingenjör
Telefon 0582-68 51 51
E-post: suzana.madzo@hallsberg.se