Artikeln publicerades 6 maj 2024

Uppdatering av om arbetet vid Tisarstrand vecka 19 - 22

Pågående i produktion av nytt VA-nät under vecka 19–22.

Moment som utförs för tillfället

Vägjustering

Pågår på

 • Kvarsätters sjöväg
 • Uddviksvägen
 • Valdemars väg
 • Sigges väg
 • Sättervägen
 • Wattons väg.

Finplanering grönytor

Pågår på

 • Kvarsätters sjöväg
 • Uddviksvägen
 • Valdemars väg
 • Sigges väg
 • Sättervägen
 • Wattons väg.

Installation av pumpstation

Utförs på

 • Kvarsätters sjöväg
 • Valdemars väg
 • Sigges väg
 • Sättervägen.

Trafik

Byggtrafik åker på

 • Kvarsätters sjöväg
 • Uddviksvägen
 • Sättervägen
 • Valdemars väg
 • Sigges väg.

Fastigheter som kommer att ha begränsad framkomlighet de kommande veckorna

 • Fastigheterna Sigges väg 7 och 16

För alla trafikanter, följ skyltning på plats.