Artikeln publicerades 19 april 2023

Uppdatering om arbetet vid Tisarstrand

Pågående i produktion av nytt VA-nät under vecka 16-17.

Moment som utförs för tillfället

Sprängning

Spränging utförs för ny lokalgata mellan Uddviksvägen och Kvarsätters sjöväg. Korsningen Sättervägen 17, 26, 29 och 35. På Valdemars väg. På Sigges väg. Samt för ny del av Sättervägen som byggs söder om befintlig väg.

Ledningsförläggning

Ledningsförläggning utförs i ny lokalgata mellan Uddviksvägen och Kvarsätters sjöväg. Korsningen Sättervägen 17, 26, 29 och 35. Samt norr om Kvarsätters sjöväg, mot nya och befintliga Sättervägen. Ledningsförläggning kommer också att utföras i anslutning till Uddviksvägen, på Uddviksvägen, på Valdemars väg och på Sigges väg.

Trafik

Byggtrafik åker fortsatt på Kvarsätters sjöväg, Uddviksvägen och Sättervägen. Fastigheterna Sättervägen 24 - 37, 49, 51 samt Valdemars väg 2, 4, 8, 10 kommer ha begränsad framkomlighet de kommande veckorna. Arbeten vid korsningen Sättervägen 17, 26, 29, 35 kommer medföra stopp för rundkörning på Sättervägen.
Uddviksvägen kommer vara att påverkas. Boende längst ned kommer anvisas till alternativ körväg.