Artikeln publicerades 31 mars 2023

Uppdatering om arbetet vid Tisarstrand

Pågående i produktion av nytt VA-nät under vecka 13-15.

Moment som utförs för tillfället:

Sprängning

Sprängning utförs för ny lokalgata mellan Uddviksvägen och Kvarsätters sjöväg.
Mellan Sättervägen 33 och korsningen Sättervägen 17, 26, 29, 35.
På Valdemars väg och på Sigges väg samt för ny del av Sättervägen som byggs söder om befintlig väg.

Ledningsförläggning

Ledningsförläggning utförs i ny lokalgata mellan Uddviksvägen och Kvarsätters sjöväg.
Samt norr om Kvarsätters sjöväg mot ny och befintliga Sättervägen. Det kommer även utföras i anslutning till Uddviksvägen och på Valdemars väg.

Trafik

Byggtrafik åker fortsatt på Kvarsätters sjöväg, Uddviksvägen och Sättervägen.
Fastigheterna Sättervägen 29, 31, 33, 35, 49, 51 samt Valdemars väg 2, 4, 8, 10 kommer ha begränsad framkomlighet de kommande veckorna.

Eldistribution

One Nordic kommer utföra arbete med ny nätstation i området på Sättervägen.
Detta kommer medföra ett avbrott på elnätet i hela området Tisarstrand tisdag den 4 april 2023 mellan kl 09:00 – 13:00