Artikeln publicerades 24 februari 2023

Uppdatering om arbetet vid Tisarstrand

Pågående i produktion av nytt VA-nät under vecka 9-10

Moment som utförs för tillfället:

Sprängning:

Utförs för ny lokalgata mellan Uddviksvägen och Kvarsätters sjöväg. Samt mellan Kvarsätters sjöväg och ny del av Sättervägen

Ledningsförläggning:

Utförs i ny lokalgata mellan Uddviksvägen och Kvarsätters sjöväg.Samt norr om Kvarsätters sjöväg, för nya tomter.

Trafik:

Kvarsätters sjöväg kommer vara avstängd mellan Uddviksvägen och Campingen för genomfart tom tisdag 28 februari vecka 9.