Artikeln publicerades 13 juni 2022

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Inkoppling redo för del 2 i Toskabäcken

Äntligen är justeringen av ledningarna på del 2, där det uppkommit sättningar, åtgärdat. Det är därför ok att koppla på sig på det kommunala VA-nätet nu.

För tillfället pågår återställning vid pumphuset vid Åholmsbryggan, det är färdigt innan fredag den 17 juni.

Med tanke på semestrar är det längre handläggningstider för uppsättning av vattenmätare. Det kan bli så att din vattenmätaren installeras i slutet av sommaren på grund av begränsade resurser vid semestertider, men du kan ändå koppla upp dig på va-nätet. Du behöver dokumentera att dina ledningar kopplats ihop med servisledningen, det gör du förslagsvis med ett foto på ihopkopplingen.