Artikeln publicerades 23 mars 2022

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Info till boende i Kvarsätter/Tisarstrand angående VA-utbyggnad

Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Detaljplanen har vunnit laga kraft. Projektering av kommunalt vatten och avlopp pågår av kontrakterad konsult och beräknas vara klart till slutet av april. Därefter skall upphandling av entreprenör ske och sedan kan entreprenaden börja.

Entreprenaden förväntas pågå under hela 2023 och beroende på oförutsägbara händelser är detta en preliminär bedömning. Du som boende och fastighetsägare kommer få veta i god tid innan det är dags för påkoppling.

Vi försöker se till så att boende påverkas så lite som möjligt, men då vägarna ofta är smala så tackar vi för visad förståelse i de fall som arbetet påverkar framkomligheten. Vidare kommer nya gator byggas enligt detaljplanen.

Information och framdrift av projektet kommuniceras på denna sida. Under ”Vanligt förekommande frågor” kommer svar på inkomna frågor besvaras och läggas ut.