Artikeln publicerades 18 november 2021

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Uppdatering av arbetet i Toskabäcken

Anslutning till VA-nätet för fastigheter i Toskabäcken påbörjas snart och kommer att ske i två delar. Del 1 påkopplas på VA-nätet i slutet av vecka 50 och del 2 påkopplas i slutet av februari 2022.

Vilka fastigheter som ingår i del 1 är markerat på kartan med blått rutmönster.

Resterande fastigheter i Toskabäcken som är med i kartan men som inte är markerade med blått ingår i del 2.

Karta över Toskabäcken - VA