Artikeln publicerades 15 oktober 2021

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Uppdatering av arbetet i Toskabäcken, Granvik

På grund av sämre markförhållanden har tidplanen förskjutits. Tidplanen för färdigställande av distributionsnätet i Toskabäcken uppdateras löpande. Granvik kan ansluta till VA-nätet först då Toskabäcken är färdigbyggt.

Har du frågor om VA-anslutning kontakta Suzana Madzo, och har du frågor om projektet kontakta projektledare Mats Johansson.

Kontakt

Projektledare för VA Tisaren

Projektledare Toskabäcken
Telefon: 010-722 77 32
E-post: samhallsbyggnad@hallsberg.se

Projektledare Kvarsätter/Tisarstrand
Telefon: 070-897 50 69
E-post: elias.westman@pontarius.com

VA-ingenjör

Om du har frågor om din VA-anslutning ska du kontakta Hallsbergs kommuns VA-ingenjör.

Suzana Madzo
Telefon: 0582-68 51 51
E-post: suzana.madzo@hallsberg.se

Miljöenheten i Kumla

Miljöenheten kan svara på frågor som rör den anläggning som du har idag. De kan också svara på frågan om du kan få fortsätta använda din anläggning efter att de kommunala VA-ledningarna har byggts ut.

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till miljöenheten i Kumla kommun.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.