Artikeln publicerades 15 oktober 2021

Uppdatering av arbetet i Toskabäcken, Granvik

På grund av sämre markförhållanden har tidplanen förskjutits. Tidplanen för färdigställande av distributionsnätet i Toskabäcken uppdateras löpande. Granvik kan ansluta till VA-nätet först då Toskabäcken är färdigbyggt.

Har du frågor om VA-anslutning kontakta Suzana Madzo, och har du frågor om projektet kontakta projektledare Mats Johansson.

Kontakta projektledaren för VA Tisaren

Mats Johansson
Telefon: 010-722 77 32
E-post: samhallsbyggnad@hallsberg.se

Har du frågor om din VA-anslutning?

Kontakta Hallsbergs kommuns VA-ingenjör

Suzana Madzo
Telefon: 0582-68 51 51
E-post: suzana.madzo@hallsberg.se