Artikeln publicerades 15 oktober 2021

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Uppdatering av arbetet i Kvarsätter 1:4 med flera

Uppdatering den 5 januari 2022. Arbetet med detaljplanen för Kvarsätter pågår, vår förhoppning är att detaljplanen är klar till våren 2022. Parallellt med detta pågår projektering av distributionsnätet i Kvarsätter/Tisarstrand. Arbetet med distributionsnät och att bygga pumpstationer kan tidigast påbörjas kvartal två 2022.

Har du frågor om VA-anslutning kontakta Suzana Madzo, och har du frågor om projektet kontakta projektledare Mats Johansson.

Kontakta projektledarna för VA Tisaren

Projektledare Toskabäcken
Telefon: 010-722 77 32
E-post: samhallsbyggnad@hallsberg.se

Projektledare Kvarsätter/Tisarstrand
Telefon: 070-897 50 69
E-post: elias.westman@pontarius.com

Kontakt för frågor om din VA-anslutning

Om du har frågor om din VA-anslutning ska du kontakta Hallsbergs kommuns VA-ingenjör.

Suzana Madzo
Telefon: 0582-68 51 51
E-post: suzana.madzo@hallsberg.se