Artikeln publicerades 15 oktober 2021

Uppdatering av arbetet i Kvarsätter 1:4 med flera

Arbetet med detaljplanen för Kvarsätter pågår, en dagvattenutredning och framtagandet av granskningshandlingar. Vår förhoppning är att detaljplanen ska ha vunnit laga kraft till årsskiftet. Parallellt med detta pågår projektering av distributionsnätet i Kvarsätter/Tisarstrand. Arbetet med distributionsnät och att bygga pumpstationer kan tidigast påbörjas kvartal två 2022.

Har du frågor om VA-anslutning kontakta Suzana Madzo, och har du frågor om projektet kontakta projektledare Mats Johansson.

Kontakta projektledaren för VA Tisaren

Mats Johansson
Telefon: 010-722 77 32
E-post: samhallsbyggnad@hallsberg.se

Har du frågor om din VA-anslutning?

Kontakta Hallsbergs kommuns VA-ingenjör

Suzana Madzo
Telefon: 0582-68 51 51
E-post: suzana.madzo@hallsberg.se