Artikeln publicerades 4 juni 2021

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Uppmärksamma arbetsområdet på Åholmsbryggan

Spontnings- och saneringsarbeten pågår just nu på Åholmsbryggan. Detta är en del av kommunens arbete med att ta bort däcksidor från vägen och förstärka denna.

Det är alltid viktigt att ni håller er utanför arbetsområdet och vid Åholmsbryggan vill kommunen trycka extra mycket på detta. Om ni rör er innanför arbetsområdet, som kommer vara avstängt, finns risk för personskador.

Bland annat för att schakten, då vi gräver efter däck, kommer vara djupa och vattenfyllda. Vår extra uppmaning att ta hänsyn till arbetsområdets avgränsningar beror alltså på omsorg om er säkerhet.

Vi arbetar för att saneringsarbetena ska vara klara så snart som möjligt.