Artikeln publicerades 3 maj 2021

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny tidplan för Toskabäcken och Granvik

Kommunen har förstärkt vägar i Toskabäcken. Dessa är delar av Tisarbadsvägen, Toskavägen och Åholmsbryggan. Anledningen till att vägarna förbättras är att vi under entreprenaden upptäckt marktekniska förutsättningar som inte påträffats i planeringsarbetet. Vägarna måste förbättras innan VA-ledningarna läggs ned, annars finns en risk att VA-ledningarna inte fungerar optimalt.

Tidplanen påverkas

Då vi måste förstärka vägarna påverkar detta tidplanen. Själva arbetet med att anlägga KC-pelarna har påbörjats och har till stor del slutförts. På grund av att det har identifierats mer avfall (främst däcksidor) än förväntat i vägen Åholmsbryggan måste fler schaktarbeten göras i vägen innan resterande KC-pelare kan sättas.

Vägen måste vara ren från avfall innan de sista KC-pelarna kan anläggas för att förhindra att maskinerna skadas. Även om vägarna inte hade behövts förstärkas hade däcksidorna tagits bort för miljöns skull, men då i samband med anläggning av VA-ledningarna.

Eftersom däcksidorna måste bort innan vägarna kan förstärkas innebär det en förskjutning av tidplanen för Toskabäcken. Förarbetena för att kunna schakta bort avfallet kommer att påbörjas på Åholmsbryggan vecka 20 och anläggandet av KC-pelarna, inklusive härdningstid, beräknas vara klart till juli.

Byggande av de sista VA-ledningar kommer därför påbörjas i början av augusti och allt beräknas vara klart i oktober 2021.

Tack för ditt tålamod

Vi förstår att detta redan har påverkat dig som bor eller har sommarstuga ute i området, och vi tackar för all den förståelse som ni har visat oss under byggnationen av VA-ledningarna och förstärkningen av vägarna.

Vi samarbetar med vår entreprenör för att underlätta för dig och för att du ska kunna använda kommunalt vatten och avlopp så snart som möjligt. Vi uppdaterar även löpande ambulans och räddningstjänst gällande framkomligheten i området.

Vi tackar för ditt tålamod och för din förståelse att det ibland kan hända saker som är svåra att förutse.

Nyhetsbrev om trafikframkomlighet

Anmäl dig gärna till vår entreprenör Tranabs nyhetsbrev för information om trafikframkomlighet. Maila till: mikaela.olsen@tranab.se.