Artikeln publicerades 24 mars 2021

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Information om avfallshantering

För att underlätta arbetet med VA-ledningarna har Sydnärkes kommunalförbund ställt ut kärl där du som boende kan slänga ditt avfall. Detta gäller i första hand boenden längsmed sträckor dit avfallsbilen inte kan komma fram till tomterna. 

För mer information, kontakta:
Conny Hjärtedal, Sydnärkes kommunalförbund
Telefon 0582-685 708