Artikeln publicerades 5 mars 2021

Förstärkning av väg i Toskabäcken, med start den 17 mars

Kommunen kommer att förstärka delar av vägarna i Toskabäcken med hjälp av kalkcementpelare (KC-pelare). Berörda vägar är delar av Tisarbadsvägen, Toskavägen och Åholmsbryggan.

Anledningen till att vägarna förbättras är att vi under entreprenaden upptäckt marktekniska förutsättningar som inte påträffats i planeringsarbetet. Vägarna måste förbättras innan VA-ledningarna läggs ned, annars finns en risk att VA-ledningarna inte fungerar optimalt.

Tidplanen påverkas

Då vi måste förstärka vägarna påverkar detta tidplanen. Själva arbetet med att anlägga KC-pelarna kommer påbörjas den 17 mars. Arbetet beräknas ta ungefär 5 dagar per delsträcka, om inget oförutsett händer, men KC-pelarna måste sedan härdas i 20 dagar innan kommunen kan lägga ned VA-ledningarna och vägen är körbar igen. Detta innebär att entreprenaden nu planeras vara klar den 30 juni.

VA-anslutning i Toskabäcken och Granvik

När arbetet med att anlägga VA-ledningarna i Toskabäcken och Granvik är klara kan vi börja koppla på era fastigheter allt eftersom.

Anslutning av vatten och avlopp

Vi kommer att hantera anslutningsärenden så snabbt vi kan, men ber om förståelse för att det kommer vara i semestertider. Vi kommer gå ut med information när det är dags att skicka in servisanmälningar.

Observera också att anläggningen av KC-pelarna har inneburit att vi har varit tvungna att flytta på förbindelsepunkten för vissa fastigheter. Kontakta oss om du vill veta om detta har påverkat din förbindelsepunkt.

Etappuppdelning i Toskabäcken

Nu finns det en uppdaterad etappuppdelning för arbetena i Toskabäcken (se bilden), där vi även visar hur lång tid de markförstärkande åtgärderna med KC-pelare kommer att ta.

Vi planerar att börja med arbetena för KC-pelare vid Åholmsbryggan den 17 mars och Toskavägen står på tur efter denna. Delen av Tisarbadsvägen som berörs av förstärkningsarbeten kommer att påbörjas i början av april.

Våra markförstärkande åtgärder med KC-pelare innebär att vägsträckorna i slutänden kommer ha högre bärighet, minskad sättning och ökad stabilitet vilket i sin tur kommer vara positivt för områdets vägföreningar och dess driftkostnader.

Etappuppdelning Toskabäcken

Klicka på bilden för att se en större bild.

Tack för ditt tålamod

Vi förstår att detta kommer att påverka dig som bor eller har sommarstuga ute i området och vi samarbetar med vår entreprenör för att du ska kunna använda kommunalt vatten och avlopp så snart som möjligt. Vi uppdaterar även löpande ambulans och räddningstjänst gällande framkomligheten i området.

Vi tackar för ditt tålamod och för din förståelse att det ibland kan hända saker som är svåra att förutse.

Nyhetsbrev om trafikframkomlighet

Anmäl dig gärna till vår entreprenör Tranabs nyhetsbrev för information om trafikframkomlighet. Maila till: mikaela.olsen@tranab.se.