Artikeln publicerades 18 februari 2021

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Arbeten startar i Granvik

Samtidigt som kommunen har arbetat med att anlägga VA-ledningar i Toskabäcken så har tekniska lösningar för Granvik tagits fram. Vi kan därför påbörja arbetet med VA-ledningarna i Granvik inom kort.

Förutsättningarna i marken i delar av Toskabäcken är mer komplexa än vad som tidigare varit känt. Det ger kommunen en möjlighet att bygga ut VA-ledningarna i Granvik samtidigt som stabiliserande markåtgärder utförs i Toskabäcken.

Kommunen planerar att påbörja arbetena i Granvik den 1 mars 2021 och kommer att pågå i cirka två månader.

Berörda fastighetsägare i Granvik har fått brev.