Artikeln publicerades 21 januari 2021

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fördjupad utredning i Toskabäcken

Längs med delar av den planerade ledningssträckan i Toskabäcken har det upptäckts att marken inte är uppbyggd på det sätt som vår geotekniska undersökning visade. Detta gäller sträckor längs med Åholmsbryggan och Toskavägen. Arbetet med dessa ledningssträckor dröjer därför något i väntan på att vi har en färdig lösning på plats.

Om, och i vilken mån, detta påverkar tidplanen är i dagsläget svårt att säga, men så snart det finns mer information kommer hemsidan uppdateras med denna.

Vi rekommenderar även att ni anmäler er till vår entreprenör Tranabs nyhetsbrev för information om trafikframkomlighet. Maila i så fall: mikaela.olsen@tranab.se.

Tack för att ni visar förståelse för att det kan uppkomma situationer som är svåra att förutse.