Artikeln publicerades 8 januari 2021

Tidplan Åholmen

Fastighetsägare på Åholmen kommer i slutet av våren kontaktas via brev för presentation av tänkt ledningsdragning, samråd om förbindelsepunkt och information LTA-stationer. Då kommer även en preliminär tidplan att presenteras.