Artikeln publicerades 28 augusti 2020

Vi har uppdaterat information om tidplanen

Mindre arbeten, som inte kommer att påverka trafik och kräftfiske, påbörjas vecka 36. Vecka 38 påbörjas de stora arbetena, både för överföringsledningen och distributionsnätet i Toskabäcken. 

Överföringsledningen beräknas vara klar januari 2021 och distributionsnätet i Toskabäcken planeras vara färdigt i mars 2021.