Artikeln publicerades 8 juni 2020

Vi smygstartar entreprenaden för överföringsledningen! (20-03-11)

Den stora delen av arbetet med överföringsledningen i Hallsbergs kommun kommer att påbörjas i september i år. Under vecka 12 kommer vi i Hallsbergs kommun att smygstarta vår del av överföringsledningen genom att göra mindre markberedande åtgärder och sätta ut stakkäppar för de två pumpstationerna i Tunbohässle och Tisarstrand.

Askersunds kommun arbetar nu med att färdigställa sin del av överföringsledningen.