Artikeln publicerades 11 mars 2020

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vi smygstartar entreprenaden för överföringsledningen

Den stora delen av arbetet med överföringsledningen i Hallsbergs kommun kommer att påbörjas i september i år.

Under vecka 12 kommer vi i Hallsbergs kommun att smygstarta vår del av överföringsledningen genom att göra mindre markberedande åtgärder och sätta ut stakkäppar för de två pumpstationerna i Tunbohässle och Tisarstrand.

Askersunds kommun arbetar nu med att färdigställa sin del av överföringsledningen.