Erbjudande om analys av dricksvatten i egen brunn

Information till dig som fått erbjudande om att få ditt dricksvatten analyserat av Arbets- och miljömedicin i Region Örebro län.

Hallsbergs och Kumla kommuner samarbetar med Arbets- och miljömedicin (AMM) i Region Örebro län. AMM erbjuder vissa fastighetsägare med egen brunn att delta i en studie där dricksvatten analyseras med avseende på metaller. Erbjudandet från AMM gäller analys av ett 10-tal metaller.

Ditt dricksvatten kan även innehålla förhöjda halter av andra ämnen, bakterier och andra mikroorganismer. Därför kan det vara bra att du även skickar in vattenprov till ett vanligt laboratorium för en fullständig analys.

Dessa fastighetsägare har fått erbjudandet

Erbjudandet har skickats ut med brev till dig som har en fastighet som är belägen i närheten av Kvarntorpsområdet och som har alunskiffer i berggrunden.

Du har ansvar för ditt vattens kvalitet

Du som är fastighetsägare och har egen brunn har ansvar för vattnets kvalitet. Livsmedelsverket rekommenderar att man analyserar sitt vatten minst vart tredje år.

Mer information om att ha enskilt vatten.

Kontakt

För frågor om studien och erbjudandet kontakta Carin Pettersson, kemiingenjör på Region Örebro län:

E-post: carin.pettersson@regionorebrolan.se

Telefon: 019-602 35 91

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.