Enskilt vatten

Läs om att borra en egen brunn för ditt dricksvatten eller registrera en större eller kommersiell anläggning för dricksvatten.

Du behöver inte anmäla till kommunen om du ska borra en brunn för dricksvatten. Om det är en större eller kommersiell anläggning ska kommunens miljöenhet kontrollera den.

Om egna brunnar på Sveriges geologiska undersöknings webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har en egen brunn är det du själv som är ansvarig för vattnets kvalitet. Livsmedelsverket rekommenderar att du testar vattnets kvalitet vart tredje år.

Om du vill analysera ditt dricksvatten kan du kontakta ett ackrediterat analyslaboratorium. Det är extra viktigt om små barn ska dricka vattnet. De är mer känsliga mot höga halter av vissa ämnen, till exempel fluorid, bly, arsenik, mangan och nitrat.

Om att testa vattnets kvalitet och brunnar på Livsmedelsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gemensamma eller kommersiella anläggningar kontrolleras av kommunen

De vattentäkter som omfattas av livsmedelverkets föreskrifter ska registreras och kontrolleras av kommunens miljöenhet. Du anmäler registrering av dricksvattenanläggning med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten. Registreringen kostar 1095 kronor.

De vattentäkter som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter är de som

  1. tillhandahåller mer än 10 m³ vatten per dygn
  2. försörjer minst 50 personer
  3. ger dricksvatten till offentlig eller kommersiell verksamhet

Exempel på verksamheter som ska registreras:

  • en restaurang eller ett café med egen brunn
  • en fastighetsägare som hyr ut lägenheter med eget vatten
  • en förskola med egen brunn
  • en samfällighet som försörjer fler än 50 personer med dricksvatten.

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Livsmedelsverkets webbplats finns information för dig som producerar och tillhandahåller dricksvatten i en kommersiell eller offentlig verksamhet:

Livsmedelsverkets sida om små kommersiella eller offentliga dricksvattenanläggningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.