Snödagbok

Här informerar vi om när och var vi snöröjer och halkbekämpar.

 • 2019-02-08

  Kl. 08.00 Halkbekämpning pågår

  Under natten har inslag av regn förekommit på redan frusna gator vilket medfört ishalka. Halkbekämpning utförs under hela dagen då det förväntas vara mer nederbörd under helgen och på plussidan på termometern.
 • 2019-02-01

  Kl. 07.30 - Bortforsling av snö i centrala Hallsberg

  Under dagen kommer bortforsling av ihopplogad snö från tidigare snöfall ske i centrala Hallsberg.
 • 2019-01-29

  Kl. 08.00 - Snöröjning pågår

  Under natten till tisdagen har runt 5 - 10 cm snö fallit. Under tidig morgon har snöröjning påbörjats. Samtliga vägar och parkeringar med mera kommer snöröjas.
 • 2019-01-28

  Kl. 07.30 Snöröjning pågår

  Klockan 02.00 påbörjades snöröjning av det prioriterade vägnätet. Röjningen har gått mycket bra och nu klockan 07.30 påbörjas fullröjning av Hallsbergs tätort.   
 • 2019-01-16

  Kl.15.00 Snöfall/Underkylt regn

  Snöröjning/halkbekämpning pågår, varning för återfrysning av våta vägbanor.Snöfall som övergåt i regn, underkylt regn på fruset underlag.Redan från natt mot torsdag börjar kallare luft strömma in norr ifrån och det ger återfrysning av ytor som tillfälligt varit på plussidan.Varning för halka.Halkbekämpning pågår under resten av dagen.
 • 2019-01-13

  Kl.18.00 Snöfall

  Snöröjning/halkbekämpning pga ca 1-3cm nederbörd.Ett snöfallsområde rörde sig österut över Hallsberg från söndag morgon och förmiddag till söndag eftermiddag, nysnömängd upp till 3 cm.Lokal frostutfällning förekommer efter snöfallet samt senare på kvällen risk för att blöta ytor fryser på.
 • 2018-12-28

  Kl.08.00 Halkbekämpning pågår

  Under natten har kallare väderlek dragit in över kommunen och halka råder på många platser. Halkbekämpning utförs under förmiddagen.
 • 2018-12-21

  Kl 07:00 Halkbekämpning pågår

 • 2018-12-17

  Kl. 06:00 Snöfall

  Snöröjning pga 5cm nederbörd.Under söndagseftermiddagen rörde sig ett ihållande snöfallsområde in från sydost och täckte i efterhand hela Hallsberg. Det var också relativt mild luft som strömmade in med lokal frosthalka som följd. Enstaka snöbyar kan under måndagsmorgonen släppa ifrån sig mindre mängder nederbörd.Från söndag eftermiddag till söndag kväll lätt snöfall, nysnömängd upp till 3 cm. Från söndag kväll till måndag morgon och förmiddag snöfall, nysnömängd upp till ca 7 cm.
 • 2018-12-07

  Kl. 08.00 Blötsnö och mildväder

  Under natten har ett par centimeter blötsnö fallit och just nu genomförs punktinsattser för att bekämpa snömodden på vägbanorna.Röjning pågår även på gång- och cykelvägar samt skottning och halkbekämpning av trappor.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.