Snödagbok

Här informerar vi om när och var vi snöröjer och halkbekämpar.


  • Snöröjning pågår

    Snöröjning pågår för fullt och kommer att göra det både under dagen och kvällen. Tänk på att väglaget är besvärligt!

  • Snöröjning

    Det plogas för fullt på samtliga orter i kommunen.

  • Snöröjning

    Alla tillgängliga resurser är ute och snöröjer för fullt. De kommer att köra hela kvällen och natten för att göra vägarna framkomliga.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.