Parkeringar

Få information om parkeringsplatser i Hallsberg, P-skiva, laddplats för elbil och felparkeringsavgifter.

Alla kommunala parkeringar i kommunen är gratis. I Hallsbergs centrum ska parkeringsskiva användas på flera parkeringar.

Parkeringsplatser i HallsbergPDF

Parkeringsövervakning

Parkeringarna på allmän platsmark övervakas av ett vaktbolag som kommunen anlitat. Felparkeringsavgifter tas ut enligt en fastställd taxa.

Taxa för felparkeringsavgifterPDF

Parkeringsskiva i Hallsbergs centrum

I Hallsbergs centrum ska parkeringsskiva användas på flera parkeringar. En tilläggstavla under parkeringsskylten visar att p-skiva ska användas.

Du kan hämta parkeringsskivor i de flesta butiker i centrum och i lådor på Stortorget och Södra alléns västra parkering.

Tilläggstavla som visar att parkeringsskiva måste användas på en parkering.

Tilläggstavla som visar att parkeringsskiva måste användas på parkeringen.

Parkering med laddplats för elbil

Två laddningsstolpar för elbilar finns på parkeringen längs Södra Allén i Hallsberg, mellan Puttlabäcken och Coop Forum. Både privatpersoner och företag som har elbil får använda kommunens laddningsstolpar utan att betala avgift.

Det är tillåtet att på platserna för laddning under högst tre timmar.

Platserna är markerade med ett vägmärke som visar laddplats för elbilar. På dessa platser är det förbjudet att parkera bilar som enbart drivs med bensin, diesel, etanol, gas eller en kombination av dessa.

Båda uttagen: Type 2, 3.6kW, 16A, 1-fas.

Platsens koordinater:
59.065832 [N 59º 3' 56,9952"]
15.114348 [E 15º 6' 51,6528"]

Bild som visar hur vägskylten för parkering med laddningsplats för elbil ser ut.

Vägmärket som visar laddplats för elbil