Parkeringar

Få information om parkeringsplatser i Hallsberg, P-skiva, laddplats för elbil och felparkeringsavgifter.

Alla kommunala parkeringar i kommunen är gratis. I Hallsbergs centrum ska parkeringsskiva användas på flera parkeringar.

Parkeringsplatser i HallsbergPDF

Parkeringsövervakning

Parkeringarna på allmän platsmark övervakas av ett vaktbolag som kommunen anlitat. Felparkeringsavgifter tas ut enligt en fastställd taxa.

Taxa för felparkeringsavgifterPDF

Parkeringsskiva i Hallsbergs centrum

I Hallsbergs centrum ska parkeringsskiva användas på flera parkeringar. En tilläggstavla under parkeringsskylten visar att p-skiva ska användas.

Du kan hämta parkeringsskivor i de flesta butiker i centrum och i lådor på Stortorget och Södra alléns västra parkering.

Tilläggstavla som visar att parkeringsskiva måste användas på en parkering.

Tilläggstavla som visar att parkeringsskiva måste användas på parkeringen.

Parkering med laddplats för elbil

Laddningsstolpen är just nu ur funktion eftersom den uppgraderas till en modernare version. Klart under hösten

Laddningsstolpe för elbil finns på parkeringen längs Södra Allén i Hallsberg, mellan Puttlabäcken och Coop Forum.

Det är tillåtet att stå på platsen för laddning under högst tre timmar.

På parkeringsplatsen med laddningsstolpe är det förbjudet att parkera bilar som enbart drivs med bensin, diesel, etanol, gas eller en kombination av dessa.

Uttaget är type 2, 3.6kW, 16A, 1-fas.

Platsens koordinater:
59.065832 [N 59º 3' 56,9952"]
15.114348 [E 15º 6' 51,6528"]

Vägmärket för parkering med laddningsplats för elbil

Vägmärket som visar laddplats för elbil