Parkeringar

Få information om parkeringsskiva, laddplats för elbil och felparkeringsavgifter.

Alla kommunala parkeringar i kommunen är gratis. I Hallsbergs centrum ska parkeringsskiva användas på flera parkeringar.

Parkeringsskiva i Hallsbergs centrum

I Hallsbergs centrum ska parkeringsskiva användas på flera parkeringar. En tilläggstavla under parkeringsskylten visar att p-skiva ska användas.

Du kan hämta parkeringsskivor i en del butiker i centrum och i lådor på Stortorget och Södra alléns västra parkering.

Tilläggstavla som visar att parkeringsskiva måste användas på en parkering.

Tilläggstavla som visar att parkeringsskiva måste användas på parkeringen.

Parkering med laddplats för elbil

Här finns laddplatserna

Långtidsparkeringen norr om Resecentrum i Hallsberg
Fyra laddplatser
Koordinater: 59.068628, 15.111721

Alléhallen i Hallsberg
Två laddplatser
Koordinater: 59.06391, 15.104216

Södra Allén i Hallsberg
Två laddplatser
Koordinater: 59.065812, 15.11421

Pålsboda torg i Pålsboda
Två laddplatser
Koordinater: 59.064794, 15.33669

Så fungerar det

Du startar och betalar din laddplats via Mer. Du kan välja att ladda med laddbricka eller abonnemang. Laddeffekten är upp till 22 kW per uttag.

Läs om laddbricka, abonnemang och priser på Mers webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor och svar på Mers webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Mers kundservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vägmärket för parkering med laddningsplats för elbil

Vägmärket som visar laddplats för elbil

Laddplatserna är delfinansierade av Klimatklivet

Satsningen på fler laddplatser i Hallsbergs kommun är delfinansierad av Naturvårdsverkets program Klimatklivet. Naturvårdsverket satsar på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta. Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet. Sverige har en målsättning att ha en fossilfri fordonsflotta 2030.

Taxa för felparkering i Hallsbergs kommun

Felparkerat mot de generella trafikreglerna. Till exempel vid korsning, gång och cykelbana samt mot färdriktningen: 800kr

Felparkerat mot lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbud: 600 kronor.

Felparkerat mot lokala trafikföreskrifter om parkering: 400 kronor. Till exempel: Parkerat längre än 24 timmar i följd på vardagar (Utom vardag före sön- och helgdag.) på allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman.

Parkerat på p-plats reserverad för rörelsehindrad utan att den som parkerat har särskilt tillstånd: 800kr

Parkeringsövervakning

Hallsbergs kommuns parkeringsövervakning utförs av trafikövervakare från Örebro kommun. Prioritetsordningen är trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet.

Riktlinjer för kommunal parkeringsövervakning Pdf, 114.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du vill överklaga en parkeringsanmärkning gör du det hos Polisen. Det finns information om detta längst ner på anmärkningen. Du kan också se hur du gör på Polisens webbplats:

Om att bestrida en parkeringsanmärkning på Polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.