Nyttoparkering för företag

Ansök om nyttoparkeringstillstånd och se villkor för tillståndet.

För att kunna hantera ditt ärende kommer den ansvariga nämnden behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Så behandlar vi dina personuppgifter.

Avgifter för nyttoparkering

Ett nyttoparkeringstillstånd för ett fordon kostar 250 kronor per år.

Villkor

 • Tillståndet är inte avsett för fordon som i huvudsak används för förarens förflyttning och transporter av mindre mängder gods. Undantag från detta görs. Till exempel för service inom social omsorg som hemtjänst, hemsjukvård med flera som arbetar i ambulerande verksamhet i kommunen.
 • Tillståndet gäller för den verksamhet och det fordon som angivits i ansökan.
 • Nyttoparkeringstillståndet gäller alla dagar dygnet runt.
 • Utfärdat tillståndskort från tekniska avdelningen ska i original finnas fastsatt väl synligt i fordonets vindruta.
 • Parkeringsskiva (p-skiva) ska användas. Ankomsttiden, avrundad till närmast följande hel- eller halvtimme, ska ställas in på skivans klocka. Läs om parkeringsskiva.
 • Tillståndet gäller för parkering upp till tre timmar per parkeringstillfälle på gatumark inom Hallsbergs kommun på
  • parkeringsplats på gatumark som inte är reserverad för särskild trafikantgrupp eller fordonsslag.
  • gata med parkeringsförbud. På gator med parkeringsförbud får fordonet inte hindra eller försvåra gaturenhållningen på städdagar eller -nätter. Tid och dag står på tilläggstavla.
Vägmärket som visar parkeringsförbud

Vägmärket som visar parkeringsförbud.

Vägmärket som visar parkeringsplats

Vägmärket som visar parkeringsplats.

Tillståndet gäller inte

 • Där det är stoppförbud.
 • Där det inte är tillåtet att parkera enligt Trafikförordningen (1998:1276) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Inom gångfartsområde eller på gågata.
 • Inom gångfartsområde och på gågata är parkering tillåten endast på särskilt anordnade parkeringsplatser. Det kan vara tillåtet att köra där under vissa tider men inte att parkera.
 • På parkeringsplatser på tomtmark, till exempel Jernhusens platser vid Hallsbergs station.
 • I platser för ett särskilt ändamål, som vändplats, lastplats med flera.
 • På reserverade parkeringsplatser, till exempel för motorcyklar, bussar eller för rörelsehindrade.

Tillståndet medger inte avgiftsbefrielse på avgiftsbelagd parkering.

Övrig information

 • Tillståndet medger inte färd på gång- och cykelväg.
 • Tillståndshavaren skall följa de föreskrifter som polis eller av kommunen anlitad parkeringsvakt kan komma att meddela.
 • Sökanden av tillstånd är skyldig att informera de olika fordonsförarna om villkor.
 • Tillståndet kan återkallas om det missbrukas.

Vid bilbyte eller om din bil ska in på verkstad

Behåll det ordinarie tillståndet och kontakta oss omgående.

Kontakta gatu- och trafikingenjören

Fredrik Brenkle
Telefon: 0582-68 50 97
E-post: fredrik.brenkle@hallsberg.se

Kontakta trafikhandläggaren

Catrin Bratt
Telefon: 0582-68 50 38
E-post: catrin.bratt@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.