Bidrag till enskilda vägar

Få information om hur du söker bidrag för drift av enskilda vägar och vilka krav som ställs.

Enskilda vägar är vägar utanför tätorterna som sköts av vägföreningar eller privatpersoner med eller utan kommunalt stöd.

Väghållaren som söker bidrag för drift av enskilda vägar kan vara en

  • vägförening
  • vägsamfällighet
  • samfällighetsförening
  • privatperson
  • ideell förening.

Krav för att få bidrag

Kommunen betalar ut bidrag till de väghållare som får statligt vägbidrag från Trafikverket.

Trafikverkets information om bidrag till enskilda vägar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följande krav ska också vara uppfyllda:

  • Vägen ska hållas öppen för trafik hela året och får inte stängas av med vägbom, vägmärke eller liknande.
  • Allmänheten har rätt att färdas på vägen.

Bidragets storlek och utbetalning

Enskilda vägar och vägsamfälligheter: Det kommunala bidraget baseras på det underlag kommunen får från Trafikverket.

Bidrag till övriga enskilda vägar (utfartsvägar): 1 krona per meter väg överstigande 200 meter. De 200 meterna räknas från tomtgräns för avstyckad tomt och från gårdsplan för jordbruksfastighet. Gäller fastighet med permanent boende.

Kommunen kan vid behov utföra kontroller samt vid anmodan begära in ny ansökan om bidrag.

Bidraget betalas ut i efterskott till bankgiro eller bankkonto.

Som exempel: Bidrag för år 2022 betalas ut i april 2023.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.