Anmäl enkelt avhjälpta hinder

Anmäl ett hinder i en publik lokal eller på en allmän plats.

Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas.

Exempel på enkelt avhjälpta hinder är

  • mindre nivåskillnader
  • höga trösklar
  • avsaknad av ledstänger
  • tunga dörrar.

Om du stöter på ett hinder kan du anmäla det till kommunen. Kommunen har ansvar för tillsyn och ska se till att reglerna om enkelt avhjälpta hinder följs.

När du anmäler utreder kommunen om hindret är enkelt avhjälpt. Om hindret är enkelt avhjälpt ska kommunen ingripa.

I de flesta fall är det byggnadens ägare som ansvarar för tillgängligheten. Ibland kan det även vara verksamhetsutövaren som hyr en lokal.

Kommunen kan ingripa genom att skicka ett så kallat åtgärdsföreläggande till den som är ansvarig. I åtgärdsföreläggandet står det vad den som är ansvarig måste åtgärda och hur lång tid hen har på sig.

Ett sådant beslut får förenas med vite. Det innebär att den som är ansvarig får betala en avgift. Beslutet kan också förenas med bestämmelser om att

  • åtgärden kommer att utföras
  • den som är ansvarig får betala för åtgärden.

Om enkelt avhjälpta hinder på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.