Hallsbergs bostads AB:s styrelse

Hallsbergs bostads AB:s styrelse ansvarar för det kommunala bostadsbolagets fastighetsförvaltning och arbete med byggande av hyreslägenheter.

Styrelsen består av

Andreas Svahn, ordförande

Lena Fagerlund, VD

Torbjörn Appelqvist, titel

Siv Lunander, titel

Anders Lycketeg, titel

Jimmy Olsson, titel

Hallsbergs bostads AB:s styrelse är utsedd av kommunfullmäktige.

Årsredovisningar

Årsredovisning 2019PDF