För dig som är hyresgäst

Hitta information du kan behöva när du bor hos oss, som felanmälan eller frågor om ditt boende. Se vad som gäller när du flyttar till eller från din bostad.

Hittar du inte svar på din fråga, kontakta oss!

Felanmälan

Felanmälan görs via telefon, e-post eller på webben:

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: hbab@hallsberg.se

Felanmälan via webben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till Hallsbergs Bostads AB.

Jour på kvällar och helger

Behöver du akut hjälp under vardagar mellan klockan 16.00-07.00 samt lördagar, söndagar och helgdagar ringer du till SOS Alarm på telefon 019-13 70 35. De kopplar dig vidare till vår fastighetsjour Avarn Security.

Uthyrningspolicy

Följande gäller för dig som hyresgäst i Hallsbergs Bostads AB:

 • Du ska ha fyllt 18 år.
 • Du ska inte ha några bostadsrelaterade skulder som hyror, elförbrukning eller liknande.
 • Du ska ha goda referenser från tidigare hyresvärd.
 • Du ska kunna styrka att du kan betala hyran.
 • Du ska ha gällande hemförsäkring vid kontraktsskrivning.

Med inkomst menar vi

 • lön i minst sex månader
 • pension
 • företagarinkomst
 • a-kassa
 • studielån
 • studiebidrag
 • av Hallsbergs kommun styrkt försörjningsstöd
 • barnbidrag
 • bostadsbidrag
 • underhållsbidrag
 • introduktionsersättning
 • inackorderingstillägg.

Inför kontraktsskrivning görs en prövning av kreditvärdigheten. Om kreditvärdigheten är tveksam finns möjlighet att använda sig av borgensman.

Gällande hemförsäkring måste finnas innan kontrakt skrivs.

Inom Hallsbergs Bostads AB

Även när du flyttar inom Hallsbergs Bostads AB ställs krav på att du

 • ska ha skött dina hyresbetalningar
 • för övrigt inte ha några anmärkningar som hyresgäst.

Inga störningsanmärkningar får finnas hos Hallsbergs Bostads AB de senaste två åren. Störningsanmärkningar äldre än två år prövas i särskild ordning.

Onormalt hårt slitage som framkommer vid förbesiktning av lägenheten ska ha reglerats inom 10 dagar. Det krävs för att Hallsbergs Bostads AB ska godkänna att nytt kontrakt får tecknas.

Riktlinjer för begränsning av antal boende per lägenhet

I Hallsberg är det stor efterfrågan på lägenheter. Det bidrar till att många tränger ihop sig och att det bor för många i samma bostad. Därför finns riktlinjer för hur många personer som får bo i en och samma bostad. Detta gör vi för att förhindra osunda boendeförhållanden, både för den som bor trångt, men även för kringboende som påverkas.

Bedömningen av hur många som får bo i lägenheten är ingen fast regel. Undantag finns för familjer med många barn och när lägenheten är större än normalt. Dessa undantag bedöms från fall till fall.

Boende per lägenhet:

 • Upp till 50 kvadratmeter, max tre personer
 • Upp till 70 kvadratmeter, max fyra personer
 • Upp till 90 kvadratmeter, max sex personer
 • Upp till 110 kvadratmeter, max åtta personer
 • Upp till 120 kvadratmeter, max tio personer

Antalet personer avser vuxna och barn.

Om du vill flytta

Din uppsägningstid är tre kalendermånader. Uppsägningen räknas alltid från den sista i nuvarande månad, oavsett när i månaden du säger upp din lägenhet.

Om du ska flytta till vårdboende

Om du ska flytta till ett vårdboende förmedlat av Hallsbergs kommun gäller en månads uppsägningstid. Uppsägningen räknas alltid från den sista i månaden, oavsett när i månaden du säger upp din lägenhet. Om du ska flytta till ett vårdboende utanför Hallsbergs kommun gäller tre månaders uppsägningstid. Det regleras i hyreslagen.

Hyresgästen har avlidit (dödsbo)

Om hyresgästen har avlidit, gäller en månads uppsägningstid. Uppsägningen räknas alltid från den sista i månaden, oavsett när i månaden du säger upp din lägenhet.

Djur i lägenheten

Om du planerar att ha flera djur i lägenheten måste du ta kontakt med oss. Det gäller om du planerar att

 • ha fler än tre katter eller hundar
 • ta fler än en katt- eller hundkull per år.

Du behöver ta kontakt med Hallsbergs bostads AB och visa hur din djurhållning inte påverkar lägenhetens slitage.

Flytta in

Första vardagen i varje månad räknas som inflyttningsdag. Från och med klockan 12.00 denna dag har du tillgång till din nya lägenhet.

Om inflyttningsdagen infaller på en lördag, söndag eller röd dag får du flytta in först nästkommande vardag. Nycklar till lägenheten kvitteras ut hos Hallsbergs bostads AB, Västra Storgatan 14 i Hallsberg, efter att en tid har bokats.

Vid inflytt behöver du ett tillfälligt parkeringstillstånd, detta får du när du kvitterar ut nycklarna.

Flyttanmälan och eftersändning

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten.

Gör flyttanmälan på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du ha eftersändning av din post så beställer du det hos Svensk adressändring.

Beställ eftersändning på Svensk adressändrings webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress. Det består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.

Uppsägning och flytt

Uppsägning

Vid flytt från Hallsbergs bostads AB ska du lämna in en skriftlig uppsägning. Uppsägningstiden är normalt tre kalendermånader. Uppsägningen räknas alltid från den sista i nuvarande månad, oavsett när i månaden du säger upp din lägenhet.

Ladda ned uppsägningsformulär Pdf, 774 kB, öppnas i nytt fönster.

Flytta ut

Första vardagen i varje månad räknas som utflyttningsdag. Senast klockan 12.00 denna dag måste lägenheten vara tillgänglig för den nya hyresgästen.

Om utflyttningsdagen infaller på en helgdag har du tillgång till lägenheten till klockan 12.00 nästföljande vardag. Det gäller

 • lördag och söndag
 • allmän helgdag
 • midsommarafton
 • julafton
 • nyårsafton.

Om du inte utrymmer lägenheten i tid är du skyldig att ersätta eventuella kostnader som detta kan orsaka.

Inventarier

Lägenheten ska vid utflytt återställas till ursprungligt skick. Har du ställt undan inventarier som tillhör bostaden, som till exempel innerdörrar och hatthylla, måste detta återställas.

Nycklar

Samtliga nycklar som hör till din lägenhet ska återlämnas senast klockan 12.00 på utflyttningsdagen. Oftast sker dock överlämnandet av nycklar i samband med en godkänd slutstädning. Nycklarna ska du lämna till Hallsbergs bostads AB.

Städning

Lämna lägenheten välstädad till den nya hyresgästen. Glöm inte balkong och förrådsutrymmen. Om städningen är dåligt utförd tvingas vi tyvärr debitera dig för de kostnader som detta arbete innebär.

Ladda ned vår checklista för flyttstädning Pdf, 139.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Besiktningar

 • Förbesiktning utförs så snart du sagt upp din lägenhet. Den görs för att fastställa vilket skick lägenheten är i. Hallsbergs bostads AB:s personal utför förbesiktningen inom en vecka efter uppsägningen. Vi kommer att ta kontakt med dig för att boka tid för denna besiktning.
 • Städbesiktning utförs när lägenheten är tömd och städad.
 • Slutbesiktning utförs av Hallsbergs bostads AB när lägenheten är tömd och städad. Översyn av lägenhet och eventuella åtgärdade skador som uppmärksammats och krävt åtgärd av hyresgästen.

Mer information om detta får du i bekräftelsebrevet som du får hemskickat efter att vi har mottagit din uppsägning.

Förtur

Hallsbergs Bostads AB kan försöka tillgodose behov av bostad om synnerliga skäl föreligger, så kallad förtur.

Du kan ha rätt till näringslivsförtur eller förtur av medicinska eller sociala skäl. Du ansöker om förtur hos Hallsbergs Bostads AB.

Ansökan om näringslivsförtur Pdf, 426.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om förtur av medicinska eller sociala skäl Pdf, 426.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Regler för köhantering

När du registrerar dig i Hallsbergs Bostadsstiftelses bostadskö och därefter börjar söka lägenheter har vi vissa regler kring vår köhantering som det kan vara bra för dig att känna till.

 • Du kan tacka nej till en lägenhet max 4 gånger, därefter blir du spärrad i 6 månader.
 • Blir du inbjuden till en visning måste du varit på visningen för att få ett erbjudande om lägenheten.
 • Vi bjuder in mellan 5 och 10 stycken sökande till varje visning. Antalet sökande som bjuds in är beroende på lägenhetens storlek, läge, om den är bebodd etc.
 • För att bli erbjuden en lägenhet ska du som sökande lämna in godkända inkomstuppgifter (anställningsavtal, beslut om ersättningar) i samband med visningen samt bli godkänd i en kreditupplysningstagning. Det ska ske i samband med visningen. Om du inte har möjlighet att ta med dem till visning ska de lämnas in senast 2 dagar efter visningen om du är intresserad av lägenheten.
 • För att behålla dina köpoäng måste du logga in minst en gång var 12:e månad på hallbo.se på Mina sidor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Loggar du inte in inaktiveras du som sökande och förlorar dina köpoäng.

Autogiro

Som hyresgäst hos Hallsbergs bostads AB kan du välja att betala in din hyra via autogiro.

Gör en autogiroanmälan Pdf, 413.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Nycklar

Nycklar kan beställas hos Hallsbergs bostads AB, kostnad 250 kronor per nyckel.

Vid borttappad nyckel krävs en "omflexning" av cylindern. Detta gör att de gamla nycklarna inte längre går att använda. Kostnaden för åtgärden kommer att faktureras dig som hyresgäst. Kostnaden är 2000 kronor per omgång med fyra nya nycklar.

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: hbab@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till Hallsbergs Bostads AB.

TV

Kanalerna tillhandahålls av Telia och går via antennuttaget i väggen. Kontakta Telia vid inflytt för att starta ditt abonnemang, telefon: 90 200.

Abonnemang

Kronan och Lien

Utbudet av tv-kanaler som ingår i hyran är startpaketet som innehåller 13 kanaler.

Kopparslagaren

Utbudet av tv-kanaler som ingår i hyran är tv-paketet Lagom hos Telia samt 100 mb bredband.

Balkong och uteplats

För allas trivsel vill vi uppmärksamma alla hyresgäster på nedanstående ordningsregler:

Skakning av mattor, filtar med mera från balkongen

Skaka inte mattan, filten eller liknande från balkongen om du vill vara vän med din granne. Damm, ludd, hund- och katthår och andra föroreningar ramlar ner på din grannes balkong.

Rökning på balkong

Det är viktigt att du visar dina grannar stor hänsyn. Många människor har allergier, och lite av röken kommer alltid in på grannens balkong eller genom fönstret. Därför har vi ett villkor som innebär att man inte får röka på balkong eller på uteplats.

Matning av fåglar

Mata inte fåglarna från balkongen. Stora fåglar förorenar på fönster och balkonger när de lockas till huset av maten som kastas ut från balkongen. Det gäller till exempel skator, kajor, duvor och fiskmåsar. Maten kan också dra till sig råttor och möss som kan komma in i husen och skapa sanitära olägenheter.

Balkonger eller uteplatser får ej uppehållas som förråd utan ska hållas i god ordning för allas trivsel.

Cykelförråd, parkering, värmare och laddplats

Kvarteret Kopparslagaren

Det finns två cykelförråd med vardera 20 platser i varje, de kan även användas för barnvagn eller kärra.

Det finns 10 platser i carport och 10 p-platser med eller utan värme att hyra i mån av plats.

Kvarteret Kronan

Det finns cykelförråd på innergården, den kan även användas för barnvagn.

Parkering finns att hyra på Allégatan för 260 kr per månad. All parkering på innergården är förbjuden förutom några platser som besökare hänvisas till.

Kvarteret Lien

Det finns cykelförråd på gården, parkering finns att hyra.
Laddplats för elbil finns att hyra. Det finns tre olika abonnemang vad gäller kostnad och elförbrukning att välja på.

Gränsgatan i Vretstorp

Parkeringsplats med motorvärmare finns i anslutning till husen att hyra för 250 kr per månad.

Återvinning

Kvarteret Kronan och Lien

På innergården finns sophus där du har möjlighet att slänga dina hushållssopor på respektive plats.

Genom att sortera ut sådant som går att återanvända från dina hushållssopor, hjälper du till att spara energi och pengar. Detta tjänar både du och Hallsbergs Bostads AB på, men framför allt gagnar det vår miljö.

Övrigt avfall hänvisas till återvinningscentralen.

Detta gäller vid grillning

Om du funderar på att grilla finns det några saker gällande brandsäkerhet och trivsel som du behöver veta om

 • Att använda elgrill är tillåtet, men röken och oset från grillen skapar olägenheter för andra hyresgäster. Därför rekommenderar vi att ni flyttar ut era grillar på gräsmattorna en bit bort från husen. Så att röken och oset inte stör.
 • Att grilla med kol eller gasol på balkong och altan är inte tillåtet på grund av brandrisk.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.