Lämna synpunkter på drift- och serviceförvaltningen

Lämna synpunkter och klagomål på drift- och serviceförvaltningens verksamheter.


Jag vill få svar på mina synpunkter * (obligatorisk)
Jag vill få svar på mina synpunkter

För att kunna hantera ditt ärende kommer den ansvariga nämnden behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Så behandlar vi dina personuppgifter.