Felanmäl belysning

Felanmäl kommunens belysning och se vem som ansvarar för belysningen.

Trafikverket är ägare och ansvarig för gatubelysningen utefter genomfarterna i tätorterna Sköllersta, Svennevad, Hjortkvarn, Björnhammar, Östansjö och Vretstorp.

Karta över Trafikverkets vägar i Hallsbergs kommun på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats

Anmäl skador och brister på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats

I stort sett alla övriga belysningar utefter övriga gator och vägar är kommunen ägare till.

Felanmäl belysning

Felanmälan av belysning och strömavbrott görs till vår entreprenör One Nordic.

Telefon: 0771-304 390

Felanmäl belysning i webbformulärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Belysningen kontrolleras en gång per år

Kommunen gör en totalöversyn och byter alla trasiga lampor normalt en gång per år, vanligen i september månad. Då flera lampor har slocknat på samma plats, eller vid viktiga gatukorsningar, görs akuta insatser för att laga dessa.