Skyddsjakt

Läs om när kommunen bedriver skyddsjakt och varför vi gör det.

Kommunen ansvarar för skyddsjakt i tätorter och på kommunens mark.

Skyddsjakt bedrivs för att

 • värna människors hälsa och säkerhet
 • förhindra skador som kan orsakas av vilda djur.

Skyddsjakt sker om det inte finns någon annan lösning på problemet.

Skyddsjakt handlar oftast om att ta bort ett djur som skapar särskilt stora problem för allmänheten, andra vilda djur eller växtlighet. Syftet kan också vara att skrämma och splittra grupper av vilda djur. Tyvärr hjälper en sådan åtgärd mot en större mängd djur oftast bara under en kort tid. Därför är det viktigt att man först försöker hitta andra lösningar som hjälper under en längre tid.

I en tätort eller på kommunal mark

Kommunen ansvarar för skyddsjakt på allmänna platser som kommunen äger. Det kan till exempel vara

 • parker
 • lekplatser
 • stränder.

I tätbebyggt område är det bara de kommunala skyttarna som får bedriva skyddsjakt.

På egen fastighet

Om du har problem på din egen tomt kan du kontakta kommunen för rådgivning.

Tänk till exempel på att:

 • undvika öppna komposter som ofta lockar till sig fåglar och andra djur
 • inte mata fåglar i onödan, till exempel under vår och sommar.

Viltolycka

Om du kör på ett djur är du skyldig att göra en polisanmälan och att märka ut platsen där olyckan skett. Det gäller till exempel om du kör på

 • älg
 • rådjur
 • hjort
 • vildsvin.

Du måste göra en polisanmälan även om djuret inte verkar vara skadat. Polisen kontaktar en jägare som spårar det påkörda djuret.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.