Förfallen byggnad och ovårdad tomt

Se vilket ansvar du som fastighetsägare har för att hålla byggnader och tomten på din fastighet i vårdat skick.

Det är plan- och bygglagenlänk till annan webbplats som styr vilket ansvar du som fastighetsägare har. Kommunen har ansvar för att bedriva tillsyn om det finns anledning att tro att någon inte följer lagen. 

Förfallen byggnad

Det är du som äger en fastighet som är ansvarig för att de byggnader som står på fastigheten är i vårdat och underhållet skick. Det gäller även om du inte bor på fastigheten. Skyldigheten beskrivs i plan- och bygglagen, kapitel 8 § 14.

I plan- och bygglagen, kapitel 8 § 4, står det vilka väsentliga tekniska egenskaper en byggnad ska ha. Det står bland annat om byggnadens bärförmåga, skydd mot brand och att byggnaden ska vara säker i övrigt att använda.

Ovårdad tomt

Du har också ansvar för hur tomten sköts, så att olycksfall eller olägenheter inte uppkommer. Om din tomt till exempel är skräpig och fylld med saker, gamla bilar, gammalt byggnadsmaterial eller skrot räknas den som vanvårdad. Det gäller även för tomter som inte är bebyggda. Det beskrivs i plan- och bygglagen, kapitel 8 § 15.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.