Detaljplaner och översiktsplan

Pågående planarbeten, gällande detaljplaner, översiktsplan, planbesked och dialog gällande centrumplan.